Beseda s autorom Levočských povestí

Kráľovské mesto Levoča chránili hrubé kamenné múry, ktoré mali pätnásť bášt. Do mesta sa vchádzalo troma bránami, jednou úzkou na kopci a dvoma po mostoch nad hlbokou vodnou priekopou. Uprostred Levoče stála honosná radnica so zvonicou, ktorí ohlasovala dôležité udalosti, veselé i smutné. Aký bol život mesta v časoch jeho najväčšej slávy, aké neobyčajné i zázračné  príbehy si pamätajú jeho stáročné múry, o tom sa zhovárali  na netradičnej hodine literatúry triedy príma, sekunda, tercia a ich vyučujúce slovenského jazyka a literatúry so spisovateľom,  rodákom i obyvateľom nádherného, magického mesta Levoča, Jánom Milčákom, autorom novej knihy Levočské povesti. Besedu viedli dievčatá z 2.A Viktória Cehuľová, Terézia Širilová  a Daniela Višňovská.

Natália Bajtošová | 11.4.2017 21:18:06 | Fotogalérie, Študenti