Basketbalový turnaj

Dňa 27.novembra 2014 sa podarilo zorganizovať druhý ročník basketbalového turnaja tried. Hlavným iniciátorom akcie bol člen žiackej rady Michal Ščurka. Zápasy sa niesli v duchu hesiel „V zdravom tele – zdravý duch!“ či „Zober loptu, nie drogy!“. Touto cestou chceme poďakovať všetkým športovcom, ale hlavne učiteľom za pomoc a ústretovosť.

Natália Bajtošová | 11.11.2015 19:42:00 | Aktivity v oblasti prevencie, Fotogalérie, Súťaže, Žiacka školská rada