Aurelium – škola hrou

Aurelium – centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Pútavým spôsobom prezentuje najzaujímavejšie javy v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied.  www.aurelium.sk

Sexta A a II.A navštívili Aurélium 5.mája 2022, aby si tieto interaktívne metódy vyskúšali na jednom mieste. Naši učitelia ich chceli presvedčiť, že aj veda môže byť zábavná a vzbudiť v nich záujem o otázky týkajúce sa vedy a motivovať mladých ľudí k vedeckej kariére a štúdiu technických odborov a prírodných vied.

Natália Bajtošová | 6.5.2022 13:28:01 | Fotogalérie, Študenti