Anglický týždeň

V týždni od 19. do 23. októbra 2015 sa v našej škole uskutočnil týždenný intenzívny kurz anglického jazyka pozostávajúci z 30 vyučovacích hodín pod vedením britského lektora Guya Cheethama. Bol zameraný na desať najťažších maturitných tém a mal pomôcť žiakom rozšíriť si slovnú zásobu, sebavedome komunikovať v angličtine, upevniť si komunikačné jazykové štruktúry, učiť sa angličtinu zábavnou formou a zároveň sa niečo naučiť o kultúre anglicky hovoriacich krajín. Kurzu sa zúčastnilo 17 žiakov zo sexty, oktávy, III. A, IV. A a IV. B.

Vladimír Štrama, ako jeden z účastníkov kurzu zo IV. A, si takto zaspomínal na anglický týždeň:

Stretnutie s človekom, ktorého rodný jazyk je angličtina, je vždy veľký zážitok pre slovenského študenta. Obzvlášť, ak sa jedná o niekoho ako je Guy. Počas piatich dní sme sa okrem prípravy na maturitné témy lepšie spoznali medzi sebou, s kultúrou, ktorú náš učiteľ predstavoval a zažili veľké množstvo vtipných momentov neobvyklých pre bežný školský deň či už počas našich hereckých predstavení alebo pri počúvaní Guyových ranných vtipov o Íroch. Pevne verím, že hovorím v mene celej skupiny, ak poviem, že aj za krátku dobu ako je týždeň sme sa dokázali posunúť opäť o niečo vyššie v našej angličtine a že si odnášame skúsenosti, z ktorých budeme môcť čerpať aj po zvyšok nášho stredoškolského štúdia.

Natália Bajtošová | 2.11.2015 16:09:30 | Fotogalérie, Žiacke novinky