Ako sme prežili maturitné skúšky?

V maturitnom čase, kým starší spolužiaci odpovedali pri zelenom maturitnom stole, mladší podnikli výlety za hranice školy. Druháci a žiaci sexty sa duchovne obnovovali vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, pri čom ich okrem nášho školského pána kaplána Matúša sprevádzal vdp. Mário Brezňan. Spoločne rozjímali o hľadaní vlastnej identity, o zmysle a hodnote života. Prváci a kvintáni navštívili Astronomický ústav SAV a meteorologické observatórium Geofyzikálneho ústavu SAV v Starej Lesnej, kde ich zamestnanci týchto vedeckých pracovísk zasvätili do svojej práce. Naši najmladší mali možnosť nazrieť do priestorov hasičskej stanice v Levoči a oboznámiť sa so zaujímavou, ale neľahkou prácou príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Exkurzia sa im veľmi páčila. Ktovie, možno medzi nimi rastie nový záchranár?

Natália Bajtošová | 21.5.2019 17:49:14 | Fotogalérie, Žiacke novinky