• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Ako sme prežili maturitné skúšky?

V maturitnom čase, kým starší spolužiaci odpovedali pri zelenom maturitnom stole, mladší podnikli výlety za hranice školy. Druháci a žiaci sexty sa duchovne obnovovali vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, pri čom ich okrem nášho školského pána kaplána Matúša sprevádzal vdp. Mário Brezňan. Spoločne rozjímali o hľadaní vlastnej identity, o zmysle a hodnote života. Prváci a kvintáni navštívili Astronomický ústav SAV a meteorologické observatórium Geofyzikálneho ústavu SAV v Starej Lesnej, kde ich zamestnanci týchto vedeckých pracovísk zasvätili do svojej práce. Naši najmladší mali možnosť nazrieť do priestorov hasičskej stanice v Levoči a oboznámiť sa so zaujímavou, ale neľahkou prácou príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Exkurzia sa im veľmi páčila. Ktovie, možno medzi nimi rastie nový záchranár?

Natália Bajtošová | 31.5.2019 15:08:24 | Fotogalérie, Žiacke novinky