Ako sme hľadali Georgea

Dve vyučovacie hodiny finančnej gramotnosti v sekunde A sme strávili „hľadaním Georgea“. Prvá hodina bola prieskumom všetkých inštitúcií (obchodov, bánk, bankomatov, poisťovní…), ktoré sa nachádzajú v centre mesta Levoča.

Georgea sme našli až 29. novembra 2022 v pobočke banky s najdlhšou tradíciou sporiteľníctva na Slovensku, konkrétne v levočskej pobočke na Námestí Majstra Pavla. Pôsobenie Slovenskej sporiteľne na peňažnom a kapitálovom trhu cenných papierov sa datuje od ich vzniku, v roku 1991. Neskôr sa transformovali na akciovú spoločnosť a začali pôsobiť pod obchodným menom Slovenská sporiteľňa, akciová spoločnosť.

Pracovníci banky nám predstavili základné fungovanie tejto finančnej inštitúcie a oboznámili nás s produktami, ktoré sú vhodné pre túto vekovú kategóriu žiakov (11-12 rokov). Založenie študentského účtu, aktivovanie platobnej karty, základné výhody internetového bankovníctva či aplikácia George žiakov motivovala k diskusii.

Touto cestou chceme poďakovať pracovníkom levočskej pobočky Slovenskej sporiteľne, a.s. za ich srdečné prijatie, informácie i drobné darčeky!

N. Bajtošová

Natália Bajtošová | 29.11.2022 16:42:16 | Fotogalérie, Projekty