25 – Vdp. Marek Uličný

Tradičná piatková omša mala 18.3. iného celebranta. Nášho školského špirituála vystriedal náš bývalý absolvent z roku 1997, dnes riaditeľ Komisie pre mládež Spišskej diecézy a farár v obci Važec, Vdp. Mgr. Marek Uličný. Dnešných žiakov zaujal už príhovor otca Mareka o zranenom srdci a Ježišovom plášti, ktorý nás prikrýva.

V multimediálnej učebni hovoril o svojom rozhodnutí sa pre kňazskú službu, štúdium v seminári, no najmä o svojich pôsobiskách – Vysokej nad Uhom, važeckom Dome prijatia a Diecéznej animátorskej škole. Pozornosť vzbudili najmä slová o čistote, vernosti a sexualite. Záverom bola pozvánka na Diecézne stretnutie mládeže v Smižanoch.

 

Natália Bajtošová | 19.3.2016 13:48:53 | 25. výročie založenia školy