• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

25 – Mgr. Marián Kočiš

V stredu 30. marca 2016 sme otvorili ďalšiu „živú knihu“. Čerpali sme zo zážitkov absolventa 4.A triedy z roku 2008 Mgr. Mariána Kočiša, ktorý po úspešnom ukončení Fakulty manažmentu Prešovskej Univerzity pracuje v bankovom sektore v Bratislave.  Mariánove vtipné spomienky vyčarili úsmev na tvári poslucháčov. Vyzdvihol naozaj kvalitné vzdelanie, ktoré sa mu dostalo od učiteľov. Ocenil otvorený dialóg a priateľský prístup jeho vyučujúcich (z nich väčšina stále pôsobí v škole). „Ak sa dnes niekto vyhovára, že nemá dostatočné vedomosti a kvalitné vzdelanie, je to skôr dôsledok lenivosti samotného žiaka.“ Ako jeden z podstatných zdrojov vedomostí a hlavne zručností považuje dobrovoľnícku prácu a neformálne vzdelávanie. Spomínal líderské, manažérske a sociálne zručnosti, ktoré nadobudol v projekte Dreams and Teams, napr. flexibilitu. „Byť úspešný a spokojný v živote znamená nielen splniť si svoje povinnosti/úlohy, ale k tomu dobrovoľne, vo svojom voľnom čase spraviť ešte niečo navyše.“

Natália Bajtošová | 30.3.2016 18:28:15 | 25. výročie založenia školy