• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

25 – Doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.

Piatok 4.3.2016 začal svätou omšou v školskej kaplnke, ktorú celebroval náš bývalý špirituál doc. Anton Lisnik. Na besede spomínal na svoje stredoškolské časy i na štúdiá v kňazskom seminári. V  súčasnosti  je odborným garantom na Pedagogickej fakulte v Ružomberku.

Natália Bajtošová | 24.3.2016 10:05:31 | 25. výročie založenia školy