25 – Doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.

Piatok 4.3.2016 začal svätou omšou v školskej kaplnke, ktorú celebroval náš bývalý špirituál doc. Anton Lisnik. Na besede spomínal na svoje stredoškolské časy i na štúdiá v kňazskom seminári. V  súčasnosti  je odborným garantom na Pedagogickej fakulte v Ružomberku.

Natália Bajtošová | 24.3.2016 10:05:31 | 25. výročie založenia školy