2. kolo prijímacích skúšok – osemročné štúdium

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v súlade s §66 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 8-ročného vzdelávacieho programu v odbore 79 02J gymnázium.

Viac informácií TU

Natália Bajtošová | 2.6.2021 14:52:59 | Uchádzači