• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

2/4 súťažiacich angličtinárov postupujú na kraj

V obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 1. 2018 na pôde Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, medzi sebou súťažili žiaci všetkých okresov zahrnutých do regiónu Poprad, t. j. Kežmarok, Levoča a Poprad a zároveň tam bolo vyhodnotené i okresné kolo pre žiakov našej školy a Gymnázia Janka Francisciho-Rimavského v Levoči. V rámci neho obsadila Dominika Salanciová (II. A) v kategórii 2A 1. miesto a postúpila na krajské kolo. Miriam Šiškovičová (septima A) bola úspešnou riešiteľkou olympiády v kategórii 2B.

Žiaci v kategóriách 1A a 1B absolvovali okresné kolo olympiády v anglickom jazyku na Základnej škole na Námestí Štefana Kluberta v Levoči dňa 16. 1. 2018. Peter Gaduš (kvarta A) obsadil 1. miesto v kategórii 1B a zúčastní sa krajského kola v Prešove. Filip Dravecký (sekunda A) bol úspešným riešiteľom olympiády v kategórii 1A.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu a víťazom gratulujeme a prajeme im veľa úspechov na krajskom kole.

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 14.9.2018 11:55:45 | 2017/2018, Olympiády