Prijímacie skúšky

 

Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí sa dňa 4.mája 2023 zúčastnili prijímacích skúšok v 1.termíne do 1.ročníka 4-ročného študijného programu a do prímy 8-ročného študijného programu pre školský rok 2023/2024, že prijímaciu skúšku vykonali úspešne.

 

PaedDr. Marta Zabielna, PhD.

           riaditeľka školy

Natália Bajtošová | 4.5.2023 16:05:52 | Uchádzači