Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, milí žiaci,
v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje riaditeľstvo Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči, že v dňoch 15.-16.3.2022 (utorok – streda) bude žiakom nematuritných ročníkov udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov – zabezpečenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetov SJL a ANJ.V uvedených dňoch (15.-16.3.2022) sú žiaci nematuritných ročníkov automaticky odhlásení zo stravovania v školskej jedálni. V prípade záujmu o stravovanie v ŠJ v tomto termíne sa žiaci na obedy prihlásia individuálne na webe alebo prostredníctvom aplikácie www.eskoly.sk.

Riadne vyučovanie bude pre všetky triedy školy pokračovať od štvrtka 17.3.2022.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme všetko dobré.

PaedDr. Marta Zabielna, PhD., riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči

Natália Bajtošová | 14.3.2022 19:48:47 | Oznamy