Organizácia vyučovania 28.3.2017

Pri príležitosti Dňa učiteľov bude v utorok 28. 03. 2017 upravené vyučovanie takto:

  1. 7:30 – 8:00
  2. 8:05 – 8:35
  3. 8:45 – 9:15

Veľká prestávka: 9:15 – 9:30

Program v telocvični: 9:30 – 10:30

  1. 10:35 – 11:05
  2. 11:15 – 11:45
  3. 11:55 – 12:25
  4. 12:30 – 13:00
  5. 13:05 – 13:35

Milí učitelia, učiteľky, vychovávatelia, vychovávateľky a iní pedagogickí pracovníci! Za Vašu zodpovednú a namáhavú prácu Vám ďakujeme a všetkým želáme veľa zdravia, pedagogického optimizmu, pracovných úspechov i osobného šťastia.

Natália Bajtošová | 27.3.2017 11:58:04 | Oznamy