Najnovšie články

Sexta A
7.10.2014 18:29:52

Triedna učiteľka: Mgr. Viera Balentová Viktória Adamkovičová Miriam Bačová Terézia Bajlová Lukáš Bajtoš Vitkória Bendžalová Damián Sebastián Bocko Martin Dzurňák Dagmar Gembická Libuša Gregoríková Michaela Hasajová Jakub Hlubek Peter Homola Oliver Jaroš Timotea Jarošová Klára Klingová Elena Longauerová Lucia Motyková Slavomíra Rišová Katarína Sámelová Viliam Suchý Martin Tancár Adam Urban Denis Závacký Juraj Žilt

Kvinta A
5.10.2014 17:35:05

Zoznam žiakov

Zoznam žiakov
5.10.2014 16:29:05

I.A PRIMA A I.B SEKUNDA A II.A TERCIA A II.B KVARTA A III.A KVINTA A III.B SEXTA A IV.A SEPTIMA A IV.B OKTÁVA A

Rodičovské združenie
5.10.2014 06:45:38

Stretnutie všetkých rodičov a priateľov školy (plenárna schôdza, triedne schôdzky) sa uskutočnili 14. októbra 2014 (utorok) o 16:00 v školskej jedálni na Kláštorskej 38 v Levoči a v jednotlivých triedach v budove školy na Kláštorskej 24 v Levoči. Ďakujeme za podporu a povzbudenie do nového školského roka!

Výročie posviacky školskej kaplnky
5.10.2014 06:10:56

Chrám so živým Ježišom v priestoroch našej školy vysvätil krátko po sfunkčnení zrekonštruovanej budovy v roku 2008 Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup. V piatok 3. októbra 2014 sme slávnostnou svätou omšou oslávili toto výročie aj sviatok patróna našej školy, sv. Františka Assiského. Odpustovú svätú omšu celebroval Mons. František Dlugoš, levočský dekan, o 8.00 ráno, spolu so svojím oltárnym […]