Najnovšie články

Oznam pre uchádzačov o štúdium
10.5.2017 11:10:17

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy www.gsfalev.sk a na vrátnici v budove školy vo štvrtok 11. 5. 2017 o 14:00. Zápis do 1. ročníka 4-ročného gymnázia a prímy 8-ročného gymnázia sa uskutoční vo štvrtok 11. 5. 2017 v čase od 15:00 do 17:00 a v utorok 16. 5. 2017 od 9:00 do 16:00. […]

Atletika stredných škôl – krajské kolo
8.5.2017 11:38:18

V piatok 5. mája 2017 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo v atletike SŠ. Našu školu reprezentovali: Karolína Dovalová z II.A, Samuel Lazar z II.A a Adam Cehuľa zo septimy A. Naši žiaci opäť potvrdili, že majú skutočne talent: Samuel Lazar v behu na 800 metrov skončil na 5. mieste, Adam Cehuľa v behu na […]

Najlepší dejepisár Slovenska
7.5.2017 16:01:57

V dňoch 3.-5.5.2017 sa uskutočnilo celoštátne kolo v poradí už 9. ročníka Dejepisnej olympiády. „Dejepisárska elita Slovenska“ – ako nazvala účastníkov tejto súťaže predsedníčka PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. z Historického ústavu SAV v Bratislave, si tento rok zmerala svoje sily v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc.

Mliečna cesta z Brna do Levoče
7.5.2017 15:54:16

Už druhýkrát pricestovali do Levoče stredoškoláci z našej partnerskej školy v Brne na výmenný pobyt, aby strávili štyri dni so svojimi slovenskými „dvojičkami“. Po podpise Dohody o vzájomnej spolupráci v septembri 2015 v Brne sú priateľské a srdečné vzťahy nielen na papieri, ale potvrdené viacerými spoločne strávenými dňami na oboch stranách rieky Moravy. Názov projektovej výmeny […]

Matamatická olympiáda opäť úspešne
30.4.2017 15:42:10

V krajskom kole Matematickej olympiády v Prešove sa po úspešnom domácom a školskom kole zúčastnili naši starší žiaci: v kategórii B: Tomáš Šefčík (II.A) v kategórii C: Dominika Salanciová (I.A) a Juraj Žilt (kvinta A). Dominika a Juraj sa stali úspešnými riešiteľmi krajského kola. Blahoželáme a všetkým želáme veľa ďalších matematických úspechov!

Hláskujúca včielka – okresné kolo
27.4.2017 23:11:40

Dňa 26. 4. 2017 sa konalo okresné kolo jazykovej súťaže v angličtine s názvom Spelling bee, do ktorej postúpili zo školského kola naši žiaci Peter Baran zo sekundy A a Peter Gaduš z tercie A. Peter Gaduš sa umiestnil na výbornom 2. mieste. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a vynaloženú námahu a čas, ktorý venovali […]