Žiacke novinky

Aurelium
utorok 14:20:01

Centrum vedy Aurelium v Bratislave je pomenované podľa slovenského fyzika Aurela Stodolu. Dňa 5.12.2017 ho študenti kvinty A a 1.A navštívili a tak absolvovali interaktívne vyučovanie fyziky. Zapájali sa do realizácie experimentov, priamo pozorovali fyzikálne deje a overovali svoje poznatky. Mnohí svoje pocity vyjadrili slovami: „Chcel by som sa tu niekedy vrátiť.“  ZCV Aurelium Mgr. L. Salanciová  

Imatrikulácie primánov 2017
25.10.2017 17:53:20

Pevnosť GSFA – nechýbal otec Furas, Pakľúč, Ciferník či obávané tigre. Pevnosť dobýjali naši najmladší spolužiaci. Kľúče od pokladu odovzdávali žiaci z kvinty A.

Tretiaci privítali prvákov
6.9.2017 19:07:24

Príjemnú atmosféru dnes vytvorili žiaci III.A v triede našich nováčikov. Pozvánka do spoločenstva študentov Gymnázia sv. Františka Assiského bola slávnostná a podľa fotografií aj veselá.

Lezecký maratón
17.5.2017 15:39:20

Žiak Ľ. Kolársky (II.A) je známy svojím životným štýlom. Miluje hory, skalolezectvo, alpinizmus. V piatok 12.5.2017 sa zúčastnil na lezeckom maratóne na umelej stene Rozlomity v Košiciach. Maratón spočíval v lezení v pároch s lanom na stene. V časovom limite 2hod. mali vyliezť čo najviac ciest v čo najväčšej obtiažnosti. So svojou spolulezkyňou (v zmiešanom […]

Megadávka vedomostí
7.4.2017 15:59:50

Hoci bol 6. apríl 2017 pre žiakov kvarty náučný, bol výnimočne zábavný. Vyučovanie absolvovali v Košiciach a to v Steel Parku a v Sieni elektrických výbojov v Technickom múzeu. Dostali megadávku vedomostí a zážitkov z fyziky. Tešia sa na ďalšie takéto hodiny.

Exkurzia Hniezdne – Stará Ľubovňa
3.11.2016 20:54:11

Dňa 03.11.2016 bola pre žiakov 3. ročníkov a septimy zorganizovaná chemicko-historická exkurzia zameraná na poznávanie nášho regiónu. Z chemického hľadiska sa zamerala na výrobu a využitie etanolu a z historického hľadiska na históriu a remeslá rozšírené v našom regióne. Viac TU.

Účelové cvičenie
15.10.2016 09:15:33

V piatok 14. 10. 2016 sme v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou Š. Kluberta v Levoči zorganizovali účelové cvičenie pre triedy príma A – sexta A, I.A a II.A.  Viliam Čarnoký nám poslal pár fotografií z nácviku obväzovej techniky v sekunde A. Ostatné fotografie poskytla SZŠ.  

Ako sme strašili vo veži…
29.9.2016 19:01:04

Vo štvrtok 29.9.2016 sa členovia „vrcholového tímu“ Historického krúžku podujali na náročný výstup po schodoch veže Baziliky sv. Jakuba v Levoči. Cieľom náročného stúpania po 212 (213 či možno aj 216 schodoch – nuž viete, historici a matematika akosi nejde dohromady) bol byt strážnika vo výške 50 metrov nad zemou. Majiteľ tohto lukratívneho vzdušného apartmánu (rozumej stredoveký […]

Detský čitateľský maratón
5.6.2016 20:32:48

Aj tento rok žiaci sekundy navštívili priestory Levočskej mestskej knižnice  a svojou aktívnou účasťou podporili akciu Detský čitateľský maratón, ktorá sa koná v rámci projektu Čítajme si a organizuje ju Linka detskej istoty. Hlavnou myšlienkou je, aby sa deti vrátili k čítaniu a múdro využili svoj voľný čas, napríklad  pri kvalitnej knihe. A tak sme si vo vyhradenom čase nahlas čítali […]