Škola

Konečne z tváre do tváre
sobota 20:52:02

Vďaka štedrým dobrodincom sa naše gymnázium môže už od štvrtka 7.decembra tešiť z monštrancie pre vystavovanie Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Sme radi, že na Pána Ježiša môžeme konečne pozerať priamo, z tváre do tváre. Dobrodincom veľmi pekne ďakujeme a vyprosujeme im mnoho Božích milostí aj pri adoráciách, ktoré mávame pravidelne každý pondelok cez veľkú prestávku.

Maturita z lásky
3.12.2017 11:09:12

Ako hovorí pán farár Kuffa, celý náš život je maturita z lásky a existuje len jeden predmet – láska. Mali by sme sa snažiť, aby sme mali srdce otvorené pre všetkých ľudí a nezabúdali ani na ľudí v núdzi. Na základe prosby o pomoc riaditeľa organizácie Úsmev ako dar v Košiciach sme sa rozhodli zorganizovať zbierku potravinovej pomoci pre ľudí, ktorí […]

Účelové cvičenie
28.11.2017 15:14:28

Dňa 24.11.2017 naša škola  organizovala v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou Š. Kluberta v Levoči účelové cvičenie pre žiakov prímy až septimy a žiakov prvého až tretieho ročníka. ÚC bolo zamerané na  prvú pomoc, kde si žiaci SZŠ pripravili stanovištia ako sú KPR- oživovanie, zlomeniny, diabetes, krvácanie, transport, dusenie, epilepsia a školu chrbtice. Pre našich […]

Diecézne kolo Blahoslavení chudobní
24.11.2017 06:42:44

Dvojkolovú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy zorganizovalo Diecézne katechetické stredisko a svojím spôsobom tak predĺžilo rok zasvätený sv. Martinovi, patrónovi spišskokapitulskej katedrály. Medzi autorsky aj tematicky odporúčanými textami sa totiž nachádzalo i dielo Životopis sv. Martina.
 

Deň vedy v Týždni vedy alebo Keď sa učí bez ročníkov
7.11.2017 22:15:03

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR. Jeho cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich. Precíznym naplánovaním a presným časovým rozpisom sa nám podarilo vtesnať týždeň do jedného dňa v podobe pestrej ponuky vedeckých aktivít zo strany učiteľov.

Kurz letných športov 2017
1.11.2017 16:40:27

Čakaním na babie leto sa tohtoročný cykloturistický kurz posunul až na 17. október 2017 a bol výnimočný nielen zážitkami ale aj krásnou jesennou scenériou.

Oznam
27.10.2017 16:11:26

Vo štvrtok 2. 11. 2017 sa zúčastníme sv. omše o 8:00 v Bazilike sv. Jakuba v Levoči. Triedy sa do kostola presunú v sprievode svojich triednych učiteľov, kvinta A pôjde s Mgr. I. Baloghovou, IV. B s ThLic. D. Demočkom, PhD. Po sv. omši pokračuje vyučovanie podľa rozvrhu hodín.

Flip in Wien
16.10.2017 21:58:47

FLIP (Financial Life Park) –je  jedinečný projekt skupiny Erste, s ktorým je finančné vzdelávanie zážitok a zábava. Ide o interaktívnu výstavu v  Erste Campuse vo Viedni na rozlohe 1500 m2, ktorá ponúka návštevníkom kombináciu digitálnej a multimediálnej prezentácie finančných znalostí s dôrazom na prvok hry. Od septembra 2017 je sprístupnená aj v slovenskej verzii. GSFA a SZŠ  ako […]