Rada rodičov

Rada rodičov - zoznam členov

Rada rodičov (2016/2017)

Predseda: Peter Šupol
Hospodárka: Ing. Dagmar Gembická
Zapisovateľka: Mariana Palugová

Členovia za jednotlivé ročníky:

Príma A: Mgr. Eva Šofranková
Sekunda A: 
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
Tercia A: 
Mgr. Norbert Végh
Kvarta A: 
Peter Šupol
Kvinta A: 
Ing. Dagmar Gembická
Sexta A: 
Ing. Miroslav Galajda
Septima A: 
PhDr. Peter Pekarčík
I.A: 
Mgr. Juraj Príloh
II.A: 
Mgr. Miroslav Dovala
III.A: 
Mariana Palugová
III.B: 
Ing. Miroslav Piteľ
IV.A: 
Mgr. Daniela Višňovská
IV.B: 
PhDr. Igor Rusňák

Občianske združenie Gymnázia sv. Františka Assiského
Kláštorská 38
054 01 Levoča
IČO : 37936085
Č. ú. 0522345778/0900 SLSP Levoča
Budeme Vám vďační, ak prispejete 2% z dane z príjmu na účet občianskeho združenia
.

Natália Bajtošová | 8.10.2016 09:22:04 | Rada rodičov